Nadedness Volume 1

549 kr

«Nakedness» er en samling av arbeidene mine fra første halvår 2022. I boken inkluderte jeg 8 bilder (4 sider) som du kan rive bort og bruke som individuelle kunsttrykk.

I tillegg til bildene har jeg også tatt med litt tekst som beskriver noen tanker og prosesser for å gjøre det til (forhåpentligvis) en mer interessant opplevelse.

- Beppe Gallo